Bijzonder bestek

Strookfundering

Bijzonder bestek

rel. 15/02/2013

DOWNLOAD

Gewapende strookfunderingen

Bijzonder bestek

rel. 15/02/2013

DOWNLOAD

Algemene funderingsplaat

Bijzonder bestek

rel. 26/08/2020

DOWNLOAD

Putfundering

Bijzonder bestek

rel 02/10/21

DOWNLOAD

Paalfundering

Bijzonder bestek

rel. 24/01/2015

DOWNLOAD

Gewapend betonnen kelders, liftputten en vloeistof(weer)houdende constructies

Bijzonder bestek

rel.23/06/2017

DOWNLOAD

Opgaand werk

Bijzonder bestek

rel. 31 05 2018

DOWNLOAD

Gevelmetselwerk

Bijzonder bestek

rel.28/05/2015

DOWNLOAD

Houtskeletbouw

Bijzonder bestek

Voorbeeld.

DOWNLOAD

Bijlagen Staal

Bijlage A1

Bijlagen Staal

Algemene bepalingen voor de uitvoering van stalen bouwwerken. rel.11.06.2005

DOWNLOAD

Bijlagen Beton

Bijlage B1

Bijlagen Beton

Algemene bepalingen voor de uitvoering van betonwerken. rel. 10.10.2011

DOWNLOAD

Bijlage B2

Bijlagen Beton

Formulieren

DOWNLOAD

Bijlage B3

Bijlagen Beton

CIB-schalen

DOWNLOAD

Bijlage B4

Bijlagen Beton

Checklist Paalfunderingen

DOWNLOAD

Bijlage B5

Bijlagen Beton

Lijst van de gebruikers van het merk van overeenkomstigheid BENOR in de sector beton. rel. 28.06.2013

DOWNLOAD

Bijlagen Hout

Bijlage C1

Bijlagen Hout

Algemene bepalingen voor de uitvoering van houten constructies. rel. 14.05.2014

DOWNLOAD

Officiële Documenten

PTV 200

Officiële Documenten

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. rel. 1997

DOWNLOAD

PTV 200 add1

Officiële Documenten

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. Addendum 1 - Versie 2. rel. 2002

DOWNLOAD

PTV 201

Officiële Documenten

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. rel. 1997

DOWNLOAD

PTV 201 add1

Officiële Documenten

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. Addendum 1. rel. 1999

 

DOWNLOAD

PTV 201 err

Officiële Documenten

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. Erratum 1. rel. 1997

DOWNLOAD

PTV 202

Officiële Documenten

Breedvloerplaten van gewapend beton en van voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening. rel. 2005

DOWNLOAD

PTV 204

Officiële Documenten

Geprefabriceerde balken van gewapend beton en van voorgespannen beton voor combinatievloeren van betonbalken met vulelementen - Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage en de afgewerkte elementen.  rel. 2003

DOWNLOAD

PTV 201

Officiële Documenten

Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en voorgespannen beton. Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage en de afgewerkte elrementen. rel. 2001

DOWNLOAD

PTV 21-001

Officiële Documenten

Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten). Indeling en toepassingsvoorschriften. rel. 2006

DOWNLOAD

PTV 21-601

Officiële Documenten

Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton. rel. 2001

DOWNLOAD