Splinter

Splinter 2011 rev 2014

Splinter

Naar aanleiding van het verschijnen van de NA bij DIN 1995-1-1, herziene uitgave omtrent de randafstanden van genagelde verbindingen.

DOWNLOAD

Splinter 2012

Splinter

Vuistregel

Ductiliteit

Gebruik van nieten

Zulassung voor golfkrammen

DOWNLOAD

Splinter 2010

Splinter

Platen op schrankede wanden lijmen of niet lijmen

DOWNLOAD

Splinter 2009

Splinter

Aan de slag

Krachten inwerkend op houtskeletgebouwen

Zin van een tie-down

DOWNLOAD

Splinter 2013

Splinter

Fotovoltaïsche panelen op platte daken

Recent onderzoek TCHN

DOWNLOAD

Splinter 2015

Splinter

Te diep verzonken nagels

Toepassen van gewapend metselwerk

DOWNLOAD

Beton

Hoe een betontype kiezen

Beton

Vanaf januari 2006 moet beton gespecificeerd en afgeleverd worden conform de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001. Dit artikel
geeft hiervan een uitgebreide lijst van voorbeelden.

DOWNLOAD

Gewapend betonnen gewelven

Beton

Voor zowel gewapend betonnen gewelven als voor voorgespannen gewelven bestaat er, net als voor stortbeton, een BENOR-keurmerk. Evenwel is hierbij uit het oog verloren dat gewelven voorzien moeten zijn van een minimale wapening.  Dit artikel biedt enige duiding.

DOWNLOAD

Sierbeton

Beton

In heel wat bestekken wordt nog verwezen naar de norm NBN B21-601 van 1980 voor wat betreft elementen van architectonisch beton. Deze norm werd evenwel in 1999 door het BIN ingetrokken, en vervangen door de PTV 21-601.

DOWNLOAD

Dikteraming van betonnen vloeren

Beton

Indicatieve waarden voor dikte van betonnen draagvloeren (breedvloerplaten, gewapende en voorgespannen gewelven)

DOWNLOAD

Graven van sleuven naast bestaande funderingen

Beton

Regelmatig komt het voor dat er naast een bestaande strookfundering een nieuwe fundering moet worden gegraven. Bij dergelijke werkzaamheden dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de uitvoeringswijze.

DOWNLOAD

Waterdichtheid van betonnen kelders

Beton

Sedert november 2006 is deel 3 van Eurocode 2 van kracht als Belgische norm onder de noemer “Eurocode 2 –  Deel 3: Constructies
voor keren en opslaan van stoffen”. Deze norm definieert onder andere de term waterdichtheidsklasse .  Hieruit mag blijken dat de waterdichtheid van betonnen constructies relatief is.

DOWNLOAD

Cementgebonden Bedrijfsvloeren

Beton

De meest recente en up-to-date beschrijving van bedrijfsvloeren is te vinden in technische voorlichtingsnota 204 van het WTCB. Het volstaat niet enkel te verwijzen naar dit document. Er moeten ook nog een aantal criteria aangegeven worden. De meest courante criteria worden hier
toegelicht.

DOWNLOAD

Metselwerk

Maximale hoogte van dragend metselwerk

Metselwerk

Omwille van het gevaar op uitknikken van dragende muren heeft men in de Europese Norm prENV 1996-1-1 maximale hoogtes voorzien.

DOWNLOAD

Gebruik van niet dragende gipsblokken op betonnen draagvloeren

Metselwerk

Gipsblokken hebben een soortgelijk gewicht van 800 tot 1100 kg/m³ .Hierdoor zijn ze lichter dan de meeste andere metselblokken. De afwerking van gipsblokkenis vrij eenvoudig. OMaar er zijn ook andere factoren die in beschouwing moeten worden genomen.

DOWNLOAD

Houtskelet

OSB

Houtskelet

OSB staat voor Oriënted Strand Board. OSB bestaat in 4 kwaliteiten.

DOWNLOAD

Houten roostering voor draagvloeren

Houtskelet

Vuistregels voor de maximale overspanning van vloerenmet massief houten balken.

DOWNLOAD

Schrankweerstand bij houtskeletbouw

Houtskelet

Dit document heeft tot doel een vuistregel aan te rijken voor de bepaling van het minimaal aantal stijve wanden in een houtskeletbouw.

DOWNLOAD

Voorbeeld van een uitgewerkt plan

Houtskelet

DOWNLOAD

Ecopuur (Artikel in "Houthandel en Nijverheid "van maart 2013)

Houtskelet

EcoPuur is een bedrijf met een missie en een ecologische visie. Voor de nieuwbouw in Nevele werd daarom gezocht naar mogelijkheden om ook houtskeletbouw toe te passen. Aanvankelijk was gedacht aan een draagstructuur in staal en beton, maar te grote overspanningen maakten deze oplossing te duur. Uiteindelijk werd gekozen voor een hybride systeem met het binnenblad in baksteen en een isolerende buitenschil in houtskeletbouw.

Gezien het bijzonder concept werd op SEC bvba beroep gedaan als studiebureau stabiliteit.

DOWNLOAD

Brand

Brandweerstand van wanden

Brand

Normatieve brandweerstand van gemetste wanden.

DOWNLOAD