Beton

Hoe een betontype kiezen

Beton

Vanaf januari 2006 moet beton gespecificeerd en afgeleverd worden conform de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001. Dit artikel
geeft hiervan een uitgebreide lijst van voorbeelden.

DOWNLOAD

Gewapend betonnen gewelven

Beton

Voor zowel gewapend betonnen gewelven als voor voorgespannen gewelven bestaat er, net als voor stortbeton, een BENOR-keurmerk. Evenwel is hierbij uit het oog verloren dat gewelven voorzien moeten zijn van een minimale wapening.  Dit artikel biedt enige duiding.

DOWNLOAD

Sierbeton

Beton

In heel wat bestekken wordt nog verwezen naar de norm NBN B21-601 van 1980 voor wat betreft elementen van architectonisch beton. Deze norm werd evenwel in 1999 door het BIN ingetrokken, en vervangen door de PTV 21-601.

DOWNLOAD

Dikteraming van betonnen vloeren

Beton

Indicatieve waarden voor dikte van betonnen draagvloeren (breedvloerplaten, gewapende en voorgespannen gewelven)

DOWNLOAD

Graven van sleuven naast bestaande funderingen

Beton

Regelmatig komt het voor dat er naast een bestaande strookfundering een nieuwe fundering moet worden gegraven. Bij dergelijke werkzaamheden dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de uitvoeringswijze.

DOWNLOAD

Waterdichtheid van betonnen kelders

Beton

Sedert november 2006 is deel 3 van Eurocode 2 van kracht als Belgische norm onder de noemer “Eurocode 2 –  Deel 3: Constructies
voor keren en opslaan van stoffen”. Deze norm definieert onder andere de term waterdichtheidsklasse .  Hieruit mag blijken dat de waterdichtheid van betonnen constructies relatief is.

DOWNLOAD

Cementgebonden Bedrijfsvloeren

Beton

De meest recente en up-to-date beschrijving van bedrijfsvloeren is te vinden in technische voorlichtingsnota 204 van het WTCB. Het volstaat niet enkel te verwijzen naar dit document. Er moeten ook nog een aantal criteria aangegeven worden. De meest courante criteria worden hier
toegelicht.

DOWNLOAD