Mahieu

Als architect is de eigen woning een ideaal uithangbord.  Architect Tom Mahieu toont met zijn nieuwe woning, voornamelijk opgetrokken in CLT, aan dat met een eenvoudig concept toch een mooie realisatie kan worden verwezenlijkt.  Met zijn eigen woning is hij een van de pioniers van het bouwen met CLT.  De stabiliteitsstudie werd verzekerd door SEC bvba, de ruwbouwwerken werden uitgevoerd door cvba Houtcreaties.